Bình Kích Áp/Tank VBA

Loạt điều chỉnh đặc biệt VBA là bộ điều chỉnh tăng cường giúp tiết kiệm tiền và năng lượng bằng cách tăng áp lực dòng chính lên đến hai lần. Bộ điều chỉnh tăng áp, khi kết nối với đường cấp khí, tăng áp suất lên đến hai lần và áp suất cấp khí chính có thể được đặt ở mức thấp. Tăng áp lực mong muốn có thể dễ dàng điều chỉnh.

Danh mục: ,