Công Tắc Dừng Khẩn Cấp A165E

Các công tắc này được sử dụng để ngăn chặn thiết bị và phương tiện trong trường hợp khẩn cấp. Chúng có thể được sử dụng trong các mạch an toàn kết hợp với các thiết bị Relay an toàn.

Danh mục: