Máy Phóng Điện Khắc Khuôn Rập

Dòng sản phẩm phong phú đáp ứng các nhu cầu về gia công tỉ mỉ có độ chính xác cao đến sử dụng điện cực lớn công suất cao.

Mitsubishi Electric hỗ trợ nâng cao năng suất với các giải pháp tổng thể bao gồm máy móc,
nguồn điện, điều khiển thích nghi, hệ thống tự động hóa và các mạng lưới.