VSA006

  • Để phát hiện rung động đáng tin cậy của máy móc và thiết bị
  • Để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán cho cảm biến rung
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Vỏ thép không gỉ nhỏ gọn và mạnh mẽ với bảo vệ quá tải cơ học cao
  • Độ lặp lại tuyệt vời và lỗi tuyến tính thấp