VVB020

  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
  • Đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Vỏ thép không gỉ nhỏ gọn và mạnh mẽ với bảo vệ quá tải cơ học cao