VKV021

  • Giám sát vĩnh viễn đáng tin cậy độ rung tổng thể theo DIN ISO 10816
  • Chuyển đổi đầu ra với điểm chuyển đổi điều chỉnh và độ trễ đáp ứng
  • Cài đặt điểm chuyển đổi đơn giản bằng hai vòng cài đặt cho phép đọc tối ưu
  • Với đầu ra hiện tại tương tự cho tốc độ rung
  • Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển đổi và hoạt động