X34C Series

Nhỏ gọn, Tốc độ cao và Chính xác.Một giải pháp độc đáo giúp kiểm tra các sản phẩm dược phẩm hoặc thực phẩm được bao gói riêng biệt ở tốc độ dây chuyền cao. X34C kết hợp tổng dấu vết ngắn với khoảng cách tiêu cự tối ưu hóa để tăng cường khả năng phát hiện các sản phẩm không phù hợp và giảm lãng phí.

Thiết kế nhỏ gọn để tối đa hóa không gian cho dây chuyền

Với hệ thống có chiều dài 700mm, có thể bố trí một giải pháp nhỏ gọn vào những không gian nhỏ nhất để tránh những hạn chế cho dây chuyền khi không gian là yếu tố quan trọng.

Kiểm tra ở tốc độ dây chuyền cao

Được thiết kế để phát hiện ô nhiễm ở các cấp độ cao nhất trong các sản phẩm được bao gói riêng, với tốc độ dây chuyền lên đến 120 m/phút.

Phát hiện chính xác các chất gây ô nhiễm

Khoảng cách tiêu cự được tối ưu hóa cho các gói riêng lẻ giúp nâng cao mức độ phát hiện, tăng khả năng phát hiện và giảm lãng phí sản phẩm.