X-ray inspection system X12 Trident

Đơn giản là bảo vệ doanh nghiệp của bạn.X-ray X12 là hệ thống máy x-ray đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí dành cho các nhà sản xuất thực phẩm cần giảm tổng chi phí sở hữu.

Cải thiện chất lượng sản phẩm

X12 có khả năng phát hiện nhiễm bẩn vậy lý khó tìm, tránh việc thu hồi sản phẩm gây tốn kém và bảo vệ người tiêu dùng cũng như uy tín thương hiệu.

Easy to Use

Chức năng thiết lập sản phẩm tự động kết hợp với phần mềm kiểm tra thông minh ContamPlusTM giúp cải thiện thời gian hoạt động và giảm chi phí sản xuất.

HMI Thân thiện với Người dùng

Điều hướng menu trực quan và thiết lập tự động giúp giảm thiểu yêu cầu đào tạo người vận hành.