X35 Series

Tính Toàn Vẹn Nâng Cao Và Linh Hoạt.Cho phép tùy chỉnh sâu, X35 cung cấp khả năng kiểm tra tính toàn vẹn ở mức độ cao nhất giữa các dây chuyền ở mức thông lượng cao, giúp hoàn thiện việc giữ vững thương hiệu và tuân thủ các tiêu chuẩn.

Đảm Bảo Chất Lượng Nâng Cao

Cung cấp khả năng phát hiện nhiễm bẩn ở mức độ cao nhất đồng thời tiến hành kiểm tra hiệu suất sản phẩm, mang lại độ an toàn và chất lượng tối đa cho sản phẩm.

Đầu Tư Cho Tương Lai

X35 là một giải pháp X-quang linh hoạt có thể được tích hợp vào một dây chuyền sản xuất có sẵn và kiểm tra nhiều dây chuyền sản phẩm chỉ với một hệ thống.

Bảo Vệ Thương Hiệu Tốc Độ Cao

Các khả năng kiểm tra độ phân giải toàn bộ và khả năng hình ảnh đảm bảo độ nhạy phát hiện được liên tục và tối ưu, không phụ thuộc vào tốc độ thông lượng.