X37 Series – X3710

Bảo Vệ Việc Kinh Doanh Một Các Đơn Giản.X3710 có khả năng kiểm tra lên đến 300 sản phẩm mỗi phút (phụ thuộc vào kích thước sản phẩm), đảm bảo khả năng kiểm tra lâu dài, nếu tốc độ thông lượng cần được nâng lên.

Đạt được độ chính xác phát hiện

Máy phát x-quang 20W tiết kiệm năng lượng của X3710 đạt được mức độ phát hiện ô nhiễm vật lý chính xác và đáng tin cậy.

Kiểm Tra Tổng Thể Tính Toàn Vẹn

Phần mềm độc quyền của chúng tôi, ContamPlusTM, thực hiện đầy đủ các kiểm tra về tính đồng nhất và loại bỏ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn khỏi dây chuyền sản xuất.

Đảm bảo việc loại bỏ sản phẩm

Chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn cho máy đẩy và máy loại bỏ thổi khí để loại bỏ các sản phẩm lỗi một cách hiệu quả mà không làm hỏng chúng.